4. How Old Is The Patient in ER Room ? : คนไข้ห้องฉุกเฉินอายุเท่าไหร่

มันอยู่ในระเบียบการอยู่แล้วครับที่หมอ พยาบาล จะต้องถามอายุ(Age)ของคนไข้ อายุของคนไข้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเก็บไว้ในแผนเวชระเบียน(Medical records department) ที่สำคัญอายุของคนไข้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้ดีขึ้น เพราะว่าอายุจะบ่งชี้ถึงกายภาพ(Anatomy)ของคนว่าอยู่ในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างนั่นเองครับ

Credit: crusaderhealth.org

มาดูกันครับว่าเราจะถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรกันได้บ้างครับ

How old are you ?
เฮา โอล์ด อาร์ ยู
คุณอายุเท่าไหร่

I am 25 years old.
ไอ แอม ทเวนตี้ไฟว์ เยียร์ โอล์ด
ฉันอายุ 25 ปี

***

How old is he ?
เฮา โอล์ด อิส ฮี
เขาอายุเท่าไหร่

He is 30 years old.
ฮี อิส เธอร์ตี้ เยียร์ โอล์ด
ฉันอายุ 30 ปี

***

How old is she ?
เฮา โอล์ด อิส ชี
หล่อนอายุเท่าไหร่

She is 45 years old.
ชี อิส ฟอตี๊ไฟวฺ เยียร์ โอล์ด
หล่อนอายุ 45 ปี

***

How old is that patient ?
เฮา โอล์ด อิส แธท เพ'เวินท
คนไข้รายนั้นอายุเท่าไหร่

He is 65 years old.
ฮี อิส ซิกตี้ไฟวฺ เยียร์ โอล์ด
เขาอายุ 65 ปี

***

How old is the patient in the bed no.3 ?
เฮา โอล์ด อิส เดอะ เพ'เวินท อิน เดอะ เบด นัมเบอร์ ธรี
คนไข้เตียง 3 อายุเท่าไหร่

He is 80 years old.
ฮี อิส เยียร์ โอล์ด
อายุ 80 ปี

***

How old is the patient in ER room ?
เฮา โอล์ด อิส เดอะ เพ'เวินท อิน รูม
คนไข้ห้องฉุกเฉินอายุเท่าไหร่

She is 26 year old.
ชี อิส ทเวนตี้ซิกส์ เยียร์ โอล์ด
หล่อนอายุ 26 ปี

See more words:

3. How Much Does The Patient Name Somchai Weigh ? : ผู้ป่วยชื่อสมชายหนักเท่าไหร่ ?
2. How Tall Is The Patient In The Bed No.1 ? : คนไข้เตียงหนึ่งสูงเท่าไหร่
1. Hello, What Is Your Name ? : คุณ(คนไข้)ชื่ออะไรค๊ะ/ครับ | สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับหมอ

Comments

Popular posts from this blog

5. What Is Your Date of Birth ? : คุณเกิดเมื่อไหร่/คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ | ภาษาอังกฤษในโรงพบาบาล

1. Hello, What Is Your Name ? : คุณ(คนไข้)ชื่ออะไรค๊ะ/ครับ | สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับหมอ

3. How Much Does The Patient Name Somchai Weigh ? : ผู้ป่วยชื่อสมชายหนักเท่าไหร่ ?