2. How Tall Is The Patient In The Bed No.1 ? : คนไข้เตียงหนึ่งสูงเท่าไหร่

อ๋อ...แน่นอนอยู่แล้ว!!! หมอก็ต้องรู้ความสูงของคนไข้ด้วยเช่นกัน แต่ว่าขั้นตอนการถามส่วนสูง(Tall)จะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล(Nurse assistant)หรือไม่ก็พยาบาล(Nurse)ที่จะถามข้อมูลคนไข้ในขั้นตอนการกรองคนไข้ก่อนที่จะจัดส่งไปยังห้องตรวจที่ตรงกับโรคหรืออาการของผู้ป่วยครับ

Credit: https://voat.co

แนวคำถามภาษาอังกฤษและคำตอบเกี่ยวกับส่วนสูงครับ

How tall are you ?
เฮา ทอล อาร์ ยู
คุณสูงเท่าไหร่


I'm 170 centimeters tall.
ไอ'ม วันฮันเดรด เซเว่นตี้ เซนติเมเตอรฺส ทอล
ผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซ็นติเมตรครับ


How tall is that man ?
เฮา ทอล อิส แธท แมน
ชายคนนั้นสูงเท่าไหร่

He's 168 centimeters tall .
ฮี'ส วันฮันเดรด แอนด์ ซิกตี้ เอท เซนติเมเตอรฺส ทอล
เขาสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซ็นติเมตร


How tall is that girl ? 
เฮา ทอล อิส แธท เกิร์ล
เด็กหญิงนั่นสูงเท่าไหร่

She's 5.5 feet tall .
ชี'ส ไฟวฺ พ้อย ไฟวฺ ฟีต ทอล
เธอสูงห้าฟุตครึ่งค่ะ


How tall is this patient ?
เฮา ทอล อิส ธิส เพ'เวินท
คนไข้สูงเท่าไหร่

It's 180 centimeters tall.
อิท'ส เซนติเมเตอรฺส ทอล
เขาสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซ็นติเมตร

How tall is the patient in the bed no.1 ?
เฮา ทอล อิส เดอะ เพ'เวินท อิน เดอะ เบด นัมเบอร์ วัน

คนไข้เตียงหนึ่งสูงเท่าไหร่

It's 165 centimeters tall.
อิท'ส วันฮันเดรด เซนติเมเตอรฺส ทอล
เขาสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซ็นติเมตร

หรือท่านอาจจะได้ยินหรือใช้คำนี้ก็ได้ครับ

What is your height ?
วอท อิส ยัวร์ ไฮทฺ
คุณสูงเท่าไหร่

My height is 180 centimeters
มาย ไฮทฺ อิส เซนติเมเตอรฺส
ฉันสูง 180 เซ็นติเมตร

Vocabulary
Pronunciation
Translation
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
bed เบด n. เตียง, ที่นอน, ฐาน, แท่น, การนอนหลับ, ใต้ท้องแม่น้ำ, พื้นล่าง,ชั้นหิน, กองหนึ่ง, แปลง, ร่อง, พื้นถนนรถไฟ Synonym: bedstead
centimeters เซนติเมเตอรฺส N. (Plural) เซนติเมตร relate:{หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร} syn:(centimetre)
feet ฟีต "n.(plural) เท้า, ฝีเท้า, ตีน, บาท, หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48เซนติเมตร), ทหารราบ, ส่วนที่คล้ายเท้า, จังหวะในโคลง, บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า, ส่วนที่อยู่ล่างสุด, ส่วนที่นอนก้น, ตะกอน,
ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด"
girl เกิร์ล n. เด็กผู้หญิง, หญิงสาว, คนรัก (ของผู้ชาย), ผู้หญิง
he's ฮี'ส [Pron] เป็นคำย่อของ He is เขาเป็น-อยู่-คือ
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
man แมน n. คนผู้ชาย, คนเรา, มนุษย์, ผู้ชาย, บุรุษ, มนุษยชาติ,บุคคล, สามี, คนงานที่เป็นผู้ชาย, ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย, คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก, เรือกำปั่น. vt. หาคนให้, ประจำตำแหน่ง -interj.คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
patient เพ'เวินท adj. อดทน n. คนไข้, ลูกค้า
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
tall ทอล adj. สูง, คุยโว, โกหก, มากมาย, งาม Synonym: . tallness n. ###S. high, lofty, elevated
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:

1. Hello, What Is Your Name ? : คุณ(คนไข้)ชื่ออะไรค๊ะ/ครับ | สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับหมอ

Comments

Popular posts from this blog

5. What Is Your Date of Birth ? : คุณเกิดเมื่อไหร่/คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ | ภาษาอังกฤษในโรงพบาบาล

1. Hello, What Is Your Name ? : คุณ(คนไข้)ชื่ออะไรค๊ะ/ครับ | สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับหมอ

3. How Much Does The Patient Name Somchai Weigh ? : ผู้ป่วยชื่อสมชายหนักเท่าไหร่ ?