Posts

5. What Is Your Date of Birth ? : คุณเกิดเมื่อไหร่/คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ | ภาษาอังกฤษในโรงพบาบาล

Image
"วันเกิด(Date of Birth)"จำเป็นต้องทราบครับ เกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร ปีไหน คุณหมอ คุณพยาบาลจะต้องซักคนไข้ทุกครั้งไป หรืออย่างน้อยก็ตอนที่รับคนไข้ครั้งแรกครับ


คำถามก็เป็นประโยคสั้นๆ จำง๊ายง่ายครับ

When were you born ?
เว็น เวอร์ ยู บอร์นฺ
คุณเกิดเมื่อไหร่/คุณเกิดวันที่เท่าไหร่

I was born in 1951
ไอ วอส บอร์นฺ อิน ไนน์ท์ ฟิฟตี๊วัน
ฉันเกิดปี 1951

ข้างล่างนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ

When is your birthday ?
เว็น อิส ยัวร์ เบิร์ทเดย์
คุณเกิดเมื่อไหร่/คุณเกิดวันที่เท่าไหร่

What is your date of birth ?
วอท อิส ยัวร์ เดท ออฟ เบิร์ธ
คุณเกิดเมื่อไหร่/คุณเกิดวันที่เท่าไหร่

ตอบแบบนี้ครับ เลือกได้เลยครับว่าจะใช้แนวไหน

The sixth of March nineteen seventy.
เดอะ ซิกธ์ ออฟ มาร์ช ไนน์ทีน เซเว่นตี๊
ฉันเกิดวันที่ 6 มีนาคม ปี 1970

My birthday is on March the sixth nineteen seventy.
มาย เบิร์ทเดย์ อิส ออน มาร์ช เดอะ ซิกธ์ ออฟ มาร์ช ไนน์ทีน เซเว่นตี๊
ฉันเกิดวันที่ 6 มีนาคม ปี 1970

See more words:

4. How Old Is The Patient in ER Room ? : คนไข้ห้องฉุกเฉินอายุเท่าไหร่
3. How Much Does The Patient Name Somch…

4. How Old Is The Patient in ER Room ? : คนไข้ห้องฉุกเฉินอายุเท่าไหร่

Image
มันอยู่ในระเบียบการอยู่แล้วครับที่หมอ พยาบาล จะต้องถามอายุ(Age)ของคนไข้ อายุของคนไข้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเก็บไว้ในแผนเวชระเบียน(Medical records department) ที่สำคัญอายุของคนไข้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้ดีขึ้น เพราะว่าอายุจะบ่งชี้ถึงกายภาพ(Anatomy)ของคนว่าอยู่ในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างนั่นเองครับ


มาดูกันครับว่าเราจะถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรกันได้บ้างครับ

How old are you ?
เฮา โอล์ด อาร์ ยู
คุณอายุเท่าไหร่

I am 25 years old.
ไอ แอม ทเวนตี้ไฟว์ เยียร์ โอล์ด
ฉันอายุ 25 ปี

***

How old is he ?
เฮา โอล์ด อิส ฮี
เขาอายุเท่าไหร่

He is 30 years old.
ฮี อิส เธอร์ตี้ เยียร์ โอล์ด
ฉันอายุ 30 ปี

***

How old is she ?
เฮา โอล์ด อิส ชี
หล่อนอายุเท่าไหร่

She is 45 years old.
ชี อิส ฟอตี๊ไฟวฺ เยียร์ โอล์ด
หล่อนอายุ 45 ปี

***

How old is that patient ?
เฮา โอล์ด อิส แธท เพ'เวินท
คนไข้รายนั้นอายุเท่าไหร่

He is 65 years old.
ฮี อิส ซิกตี้ไฟวฺ เยียร์ โอล์ด
เขาอายุ 65 ปี

***

How old is the patient in the bed no.3 ?
เฮา โอล์ด อิส เดอะ เพ'เวินท อิน เ…

3. How Much Does The Patient Name Somchai Weigh ? : ผู้ป่วยชื่อสมชายหนักเท่าไหร่ ?

Image
ท่านเคยไป รพ. มั๊ยครับ ?

เป็นสถานที่ที่ไม่น่าภิรมย์ แต่ถ้าท่านทุกข์ระทมก็ต้องทนไป


มาว่ากันถึงภาษาอังกฤษที่มีไว้ใช้ถามและก็ตอบเช่นกันครับ วันนี้จะพูดถึงประโยคที่ถาม-ตอบเกี่ยวกับน้ำหนักครับ หมอ พยาบาลต้องมีและก็เก็บเป็น record ของคนไข้ทุกรายไว้เป็นเป็นฐานข้อมูลในการรักษาพยาบาลครับ

คำถาม-ตอบมีประมาณนี้ครับ

What is your weight please ?
วอท อิส ยัวร์ เวท พลีซ
คุณหนักเท่าไหร่

My weight is 67 kilograms.
มาย เวท อิส ซิกตี้เซเว่น กิโลกรัม
ฉันหนัก 67 กิโลกรัม

How much do you weigh ?
เฮา มัช ดู ยู เวจ'ฮ 
คุณหนักเท่าไหร่

I weigh 100 kilograms.
ไอ เวจ'ฮ วันฮันเดรด กิโลกรัม
ฉันหนัก 100 กิโลกรัม

How much do those patients weigh ?
เฮา มัช ดู โธซ เพ'เวินทส เวจ'ฮ
คนไข้เหล่านั้นหนักเท่าไหร่

They weigh 90 kilograms each.
เธ เวจ'ฮ ไนน์ตี้ กิโลกรัม อีช
พวกเขาแต่ละคนหนัก 90 กิโลกรัม

How much does he weigh ?
เฮา มัช ดาส ฮี เวจ'ฮ
เขาหนักเท่าไหร่

He weighs 87 kilograms.
ฮี เวจ'ฮ เอทตี้เซเว่น กิโลกรัม
เขาหนัก 87 กิโลกรัม

How much does she weigh ?
เฮา มัช ดาส ชี เวจ'ฮ
หล่อนหนักเท่…

2. How Tall Is The Patient In The Bed No.1 ? : คนไข้เตียงหนึ่งสูงเท่าไหร่

Image
อ๋อ...แน่นอนอยู่แล้ว!!! หมอก็ต้องรู้ความสูงของคนไข้ด้วยเช่นกัน แต่ว่าขั้นตอนการถามส่วนสูง(Tall)จะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล(Nurse assistant)หรือไม่ก็พยาบาล(Nurse)ที่จะถามข้อมูลคนไข้ในขั้นตอนการกรองคนไข้ก่อนที่จะจัดส่งไปยังห้องตรวจที่ตรงกับโรคหรืออาการของผู้ป่วยครับ

แนวคำถามภาษาอังกฤษและคำตอบเกี่ยวกับส่วนสูงครับ

How tall are you ?
เฮา ทอล อาร์ ยู
คุณสูงเท่าไหร่


I'm 170 centimeters tall.
ไอ'ม วันฮันเดรด เซเว่นตี้ เซนติเมเตอรฺส ทอล
ผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซ็นติเมตรครับ


How tall is that man ?
เฮา ทอล อิส แธท แมน
ชายคนนั้นสูงเท่าไหร่

He's 168 centimeters tall .
ฮี'ส วันฮันเดรด แอนด์ ซิกตี้ เอท เซนติเมเตอรฺส ทอล
เขาสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซ็นติเมตร


How tall is that girl ? 
เฮา ทอล อิส แธท เกิร์ล
เด็กหญิงนั่นสูงเท่าไหร่

She's 5.5 feet tall .
ชี'ส ไฟวฺ พ้อย ไฟวฺ ฟีต ทอล
เธอสูงห้าฟุตครึ่งค่ะ


How tall is this patient ?
เฮา ทอล อิส ธิส เพ'เวินท
คนไข้สูงเท่าไหร่

It's 180 centimeters tall.
อิท'ส เซนติเมเตอรฺส ทอล
เขาสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซ็นติเมตร

How tall is the p…

1. Hello, What Is Your Name ? : คุณ(คนไข้)ชื่ออะไรค๊ะ/ครับ | สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับหมอ

Image
แน่ยิ่งกว่าแน่ ก็คือคุณหมอจะต้องถามชื่อผู้ป่วยเสียก่อนเพื่อความแน่ใจว่าเป็นคนๆเดียวกันกับรายชื่อที่หมอถืออยู่ในมือหรือไม่ หรือรายชื่อที่ดูอยู่ในจอ monitor นั่นเองครับ ประโยคที่ต้องกล่าวทักทายผู้ป่วยก็คือ


Hello, what is your name ?
เฮลโล,วอท อิส ยัวร์ เนม
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณ(คนไข้)ชื่ออะไรค๊ะ/ครับ ก็จะได้คำตอบประมาณว่า
Hello, I am Michael leng.
เฮลโล,ไอ แอม ไมเคิล เล้ง 
สวัสดีครับ ผมคือไมเคิล เล้งHello, my name is Kathy Ramparth.
เฮลโล, มาย เนม อิส เคธี่ แรมพาร์ธ
สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ เคธี่ แรมพาร์ธ มาดูคำตอบเป็นชื่อไทยๆกันบ้างครับ
Hello, I am Somchai.
เฮลโล,ไอ แอม สมชาย 
สวัสดีครับ ผมคือสมชายHello, my name is Chothip.
เฮลโล, มาย เนม อิส ช่อทิพย์
สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ ช่อทิพย์ ต้องถามนามสกุลด้วย ถูกต้องมั๊ยครับ โดยเฉพาะแผนกจ่ายยา เพื่อความถูกต้องในการจ่ายยา รักษาคนไข้ไม่ผิดตัว
What is your last name ?วอท อิส ยัวร์ ลาสทฺ เนมคุณนามสกุลอะไรค๊ะ/ครับ / นามสกุลอะไรค๊ะ/ครับ การตอบคำถามนามสกุลก็ตอบคล้ายๆกับประโยคการตอบชื่อครับ
My last name is Khammuang.มาย ลาสทฺ เนม อิส คำเมืองฉันนามสกุลคำเมืองMy last name is Camer…